Utxesa i Riu Segre

Interès Natural

 

Fauna

Vegetació

Hàbitats

.

RESUM DELS VALORS NATURALS DE LA ZONA

El tram del riu Segre és un lloc on es pot gaudir d’un gratificant paisatge natural a part de poder observar el paisatge que configura l’horta en un municipi agrícola com és el de Torres de Segre.La zona del riu Segre gaudeix de la típica vegetació de ribera formada per xops (Populus nigra), àlbers (Populus alba), verns (Alnus glutinosa) entre altres espècies; i d’una gran diversitat de fauna, en especial ocells aquàtics com l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garcetta), ....

 

A part dels aquàtics, un ocell molt fàcil de veure al riu és la cigonya blanca, degut a la colònia que hi ha establerta al campanar de l’església del municipi i per l’aliment que hi troben al riu.

L’embassament d’Utxesa-Secà és un espai singular situat a l’extrem sud-occidental de la plana central catalana, que reuneix sistemes naturals de notable diversitat de flora i vegetació i de fauna. La seva diversitat d’espècies d’aus va provocar que es declaressin 280 ha com a Reserva Natural de Fauna Salvatge.

Com a espècies d’aus amb gran representativitat es troben entre d’altres l’arpella vulgar (Circus aeruginosus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), l’agró roig (Ardea purpurea), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), la fotja vulgar (Fulica atra).

A part de considerar una important zona humida de la Depressió Central, comprèn també relleus tubulars propers amb retalls significatius del paisatge àrid. Algunes espècies vegetals que es troben als tossals són la comunitat de brolles de romaní i maleïda perdiguera (Rosmarino officinalis-Linetum suffructicosi) on es pot destacar un endemisme ibèric, l’astragal de narbona (Astragalus turolensis), també timonedes seques (Sideretum cavanillesii), espart (Lygeum spartum), sanadelles (Stipa offneri, Stipa parviflora), vegetació herbàcia predominada pel llistó (Brachypodium retusum), ...

Aquest tipus de vegetació fa que es trobin també espècies de requeriments subestèpics com la trenca (Lanius minor), el gaig blau (Coracias garrulus), la cogullada fosca (Gaderida theklae) o la calàndria (Melanocorypha calandra), entre d’altres.

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name